Musikaliska

Nyheter

Stockholms läns landsting arbetar för att personer som vistas inom vården ska få ta del av kulturarrangemang som musik, teater, dans med mera. Regelbundet tar de fram ett program som länets vårdenheter kan beställa ur. Nu söker vi kulturutövare från alla genrer som vill ingå i programutbudet för kalenderåren 2016 och 2017. Ansök senast 16/2.      

Alla artiklar